Skip to main content

Firmapension
– jeres udbytte af vores rådgivning

Firmapension – jeres udbytte

Hjørnestenen i enhver pensionsordning er naturligvis selve pensionen. Virksomheden og medarbejderen investerer begge i en opsparing til medarbejderens tid efter arbejdslivet, og dermed har man én klar fælles interesse: Nemlig at få så højt et afkast af investeringen som muligt.

Vi har kompetencerne til at få forhandlet den bedst mulige løsning på plads for virksomheden, og vi har ikke nogen faste rammeaftaler hos pensionsleverandørerne, men kan samarbejde med alle selskaberne. 

Det sikrer, at alle medarbejdere altid har den bedste platform at stå på. Det gør vi bl.a. med fokus på at nedbringe omkostningerne til pensionsselskabet, så pengene i stedet kommer medarbejderne til gode.

Individuel rådgivning med udgangspunkt i din livssituation

Vi er alle forskellige og har forskellige behov. I Finansrådgiverne ønsker vi at møde den enkelte medarbejder i øjenhøjde, uanset om man ikke ved så meget om pension eller man har en stor viden om pension.

Er du ny på arbejdsmarkedet og har ikke talt pension før?

Er du ved at etablere familie? Er du midt i livet med teenagebørn eller på vej på pension?

Uanset hvor du er i livet, tager din pensionssamtale udgangspunkt i dig og dine forhold.

Når vi rådgiver om dine forsikringsdækninger, kommer vi hele vejen rundt om din økonomi og dine familieforhold. Vi giver reel rådgivning om hvordan din pension kan investeres, sådan at du får mest muligt ud af din pension i forhold til dine ønsker og mest muligt ud af din opsparing.

Uvildighed gennem fast prisstruktur

Du betaler for at være kunde hos os med et fast månedligt beløb af din pensionsindbetaling. Alle medarbejdere betaler samme pris og får samme service.

Vi har ingen andre interesser end at servicere dig bedst muligt, og vi har ingen økonomiske interesser i dine valg eller i at pege dig i en bestemt retning.

Uanset hvor ofte du har brug for et godt råd, er der ingen ekstraudgifter.

Vi er uvildige, men ikke holdningsløse, og vi vil gerne hjælpe den enkelte medarbejder i forhold til de valg der skal træffes og perspektivere hvorfor.

Løbende rådgivning

Vi kommer tilbage til dig hvert andet år og tilbyder genrådgivning. På den måde sikrer, vi os at eksempelvis dine forsikringsdækninger, indbetalinger, begunstigelser og din investeringsprofil stadig matcher dine ønsker og behov.

Du er naturligvis også velkommen til, at bede om rådgivning i perioden derimellem, f.eks. hvis der sker ændringer i dine økonomiske eller private forhold.

Det kunne eksempelvis være, hvad det betyder for din pension at du flytter sammen med eller fra en samlever, handler fast ejendom, har fået barn eller ændringer i din løn.

Uanset hvor ofte du har brug for et godt råd er der ingen ekstraudgifter.

3 ting, I skal være opmærksomme på, når I vælger pensionsordning.

  • Omkostningerne

Hvor stor en del af ”kagen” tager pensionsselskabet for at varetage jeres pensioner?

Den mest iøjnefaldende del er oftest administrationsomkostningerne, men vi hjælper jer også med at minimere investeringsomkostningerne.

Det er det gebyr, som selskabet tager for at investere jeres penge, og som ikke altid er så tydeligt som administrationsomkostningerne.

  • Investeringsprofil

Har medarbejderne fået sat deres individuelle pensionsordninger op med den mest attraktive investeringsprofil?

Mange kan være nervøse for at vælge det, pensionsselskaberne kalder ”høj risiko”.

Markedsanalyser viser dog, at høj risiko for mange giver den bedste løsning og flest muligt penge til pensionen.

  • Forsikringerne

Har medarbejderne haft mulighed for ved personlig rådgivning at tilrette den tilhørende forsikringspakke, ud fra der hvor de er i livet, også når livet forandre sig, derved sikre den enkelte at have rette økonomiske sikkerhedsnet, ved sygdom og for at sikre at familien ved et evt. dødsfald kan komme videre i livet uden økonomiske udfordringer.

Har man valgt en sundhedsordning i tilknytning til sin pension, er det væsentligt at medarbejdere ved hvornår og til hvad den kan benyttes

Firmapensionsaftale

Med en firmapensionsaftale hos Finansrådgiverne, er du og dine medarbejdere sikret personlig, nærværende og uvildig rådgivning. 

Vi rådgiver altid med en holistisk og åben tilgang til virksomhedens og medarbejdernes behov, hvor vores rådgivere anbefaler løsninger, der hviler på Finansrådgivernes fire grundprincipper om uvildighed, ordentlighed, nærvær og – ikke mindst – værdiskabelse.

Erfarne rådgivere med stor kapacitet

Finansrådgiverne har mulighed for at rådgive alle former for virksomheder.

Vi kan servicere virksomheder med alt fra en håndfuld til flere tusinde medarbejdere, uanset hvilken branche virksomheden opererer i, eller hvor den geografisk er placeret. Alle vores rådgivere har års erfaring fra pensionsbranchen, og vi kan trække på et netværk af selvstændige konsulenter, der tillader os at skalere vores ydelser efter kundernes behov.

Pension360 – vi kommer hele vejen rundt om dine medarbejderes pension

Vi giver dine medarbejdere en 360-graders gennemgang af deres pensionsordning – opsparing, forsikringer og sammenhæng med den økonomi, de råder over. Det giver et uvildigt overblik og identificerer muligheder for at optimere indbetaling, investering og omkostninger.

Hvis medarbejderen er gift eller har en samlever, kigger vi på parrets samlede økonomi. Vi inddrager også ægtefællen eller samleverens pensionsordning, så de får en samlet og sammenhængende rådgivning.

Desuden ser vi på, hvordan forsikringerne i pensionsordningen dækker medarbejderen – og ægtefælle eller samlever og børn, hvis medarbejderen har familie. Det giver medarbejderen – og hans eller hendes familie – tryghed og sikkerhed for, at forsikringerne passer til deres behov.