Skip to main content

Vi giver dig råd til en rigere fremtid

Sådan arbejder vi

Pension er et kompliceret emne og svært at forstå for mange. Samtidig ligger pension ofte langt ude i fremtiden. Det betyder desværre, at mange ikke får optimeret på deres pension i tide.

Finansrådgiverne hjælper dig – hvad enten du repræsenterer en virksomhed, er medarbejder eller privatperson – med at få overblik over pensionsordningen og sørge for, at den passer til virksomhedens, den enkelte medarbejders eller dit behov.

En typisk pensionsordning består af følgende elementer:
  • Tab af erhvervsevne
  • Kritisk sygdom
  • Dækning ved død
  • Opsparingsprofil
  • Sundhedsordning
Vi møder desværre ofte kunder, som ikke får optimeret de enkelte elementer i deres pensionsordning – hvilket ofte skyldes manglende rådgivning. Konsekvenserne af f.eks. manglende dækninger i forsikringerne eller forkert valg af investeringsprofil mærker du først, når du får brug for forsikringerne eller går på pension. Og hvis uheldet er ude, eller når du går på pension, er det desværre for sent at optimere din pensionsordning – ofte med store økonomiske konsekvenser til følge.

Vi sidder på samme side af bordet som dig

Vi mener, at det er vigtigt for dig at have en rådgiver, der sidder på samme side af forhandlingsbordet som dig. Vi sørger for, at din pensionsopsparing og dine forsikringsdækninger passer til din livssituation og dine ønsker, og hvor du altid kender prisen.

Vi har ikke kun fokus på selve pensionsordningen, men tager udgangspunkt i en bred og holistisk rådgivning, som blandt andet omfatter:

  • Rådgivning om din samlede økonomi
  • Din ægtefælle eller samlevers forhold
  • Arv og testamente
  • Nedsparingsplan

Samt alt det andet, der gør, at du og din familie kan føle jer trygge. Ikke bare nu, men også i fremtiden, da vores rådgivning altid er løbende med proaktiv opfølgning.

Mere end bare en pension

Privatpension

Firmapension

Seniorrådgivning

Uvildig rådgivning

Vi arbejder ikke for pensionsselskaber, banker eller andre. Vi arbejder udelukkende for vores kunder. Vores erfaring er, at vi på en typisk pensionsordning ofte kan optimere dine forhold med minimum 500.000 kr. i løbet af et helt liv. Samtidig forventer vi, at kunne skabe bedre afkast til dig. Desuden viser vores analyser, at ca. 90% af danskerne ikke har forsikringsdækninger, der passer til deres situation og behov.

Derfor tror vi, at vi også kan gøre en forskel for dig.

”Kompleksiteten på pensionsområdet kan være uoverskuelig for mange. Det gør desværre, at mange ikke får optimeret på deres pension i tide.”

Derfor er personlig rådgivning vigtig

Hos Finansrådgivernes leverer vi nærværende rådgivning til virksomheder, medarbejdere og privatpersoner.

Den afgørende forskel på en middelmådig og en god firmapensionsordning er, om medarbejderen bliver rådgivet og vælger løsninger ud fra sine egne personlige forhold eller ej. Det samme gør sig gældende for dig som privatperson.

Alle får en vis værdi ud af en pensionsordning med pensionsselskabets ”standardløsninger”. Men en tilpasning efter den enkeltes livssituation og ønsker kan gøre en forskel på flere hundrede tusinde kroner i opsparing – og bedre sikring, hvis det bliver nødvendigt at bruge forsikringerne i pensionsordningen.