logo
Hvem er vi
Hele Finansrådgivernes koncept er bygget op om nærværende rådgivning til den private.

Den afgørende forskel på en middelmådig og en god pensionsordning er, at medarbejderen bliver rådgivet og vælger løsning ud fra sine egne personlige forhold. Alle får en vis værdi ud af en pensionsordning med pensionsselskabets ”standardløsninger”, men en fintuning efter den enkeltes livssituation og ønsker kan gøre en forskel på flere hundrede tusinde kroner i opsparing og bedre sikring, hvis det bliver nødvendigt at tage ordningens forsikringsydelser i brug.

Personlige samtaler med fast opfølgning
Når den overordnede pensionsordning er blevet optimeret og forhandlet på plads, er næste skridt at gennemgå mulighederne med hver enkelt medarbejder. Pensionsordninger er kompliceret stof, og vi tror på, at alle får mere ud af en personlig gennemgang frem for fx at skulle bruge en selvbetjening.

Finansrådgiverne sikrer løbende kontakt med den enkelte kunde, og vil være nærværende såfremt der sker væsentlige ændringer i kundernes liv der gør, at pensionsordningen og dens forsikringsdækninger bør genbesøges.
Formålet med hvert møde er at give kunderne en tryg og fyldestgørende præsentation af pensionsordningen, hvilket derefter leder til en skræddersyet tilpasning af ordningen for den enkelte. Vi hjælper med at stille de spørgsmål, I måske ikke selv ved, at I bør stille.

Vores møder med kunderne vil som minimum altid indeholde følgende:
1. Gennemgang af den grundlæggende pensionsopsparing. Kalibrering af kundens investeringsprofil, baseret på vedkommendes livssituation, ønsker og behov.
2. Præsentation af de medfølgende forsikringer. Overvejelser omkring passende dækning ved tabt arbejdsevne, kritisk sygdom eller død, baseret på medarbejderens personlige forhold. Eventuelle muligheder for også at lade børn og ægtefælle være dækket.
3. Præsentation af en eventuel sundhedsordning. Gennemgang af, hvilke muligheder den giver kunden for at få hjælp til behandling og forebyggelse.
Hvem er vi
Finansrådgivernes pensionsrådgivere forholder sig altid helt uvildigt til samtlige spørgsmål. Vores mål er at hjælpe den private til at få mest muligt ud af deres investering i pensionsordningen.

Efter den indledende opsætning af ordningen vender vi jævnligt tilbage for at sikre, at den enkelte stadig har en ordning, der passer til vedkommendes behov. Måske har man fået børn, købt hus eller er blevet skilt – den slags ændringer i livssituation gør det relevant at tjekke, om pensionsordningen stadig passer til formålet. Finansrådgiverne står til rådighed, hvis der opstår særlige situationer i tiden mellem møderne.

Erfarne rådgiverne med stor kapacitet
Finansrådgiverne har mulighed for rådgive alle former for virksomheder. Vi kan servicere virksomheder med alt fra en håndfuld til flere tusinde medarbejdere, uanset hvilken branche virksomheden opererer i, eller hvor den geografisk er placeret. Alle vores rådgivere har års erfaring fra pensionsbranchen, og vi kan trække på et netværk af selvstændige konsulenter, der tillader os at skalere vores ydelser efter kundernes behov.

Under opbygning